БЕЗРЕЗУЛТА̀ТНОСТ

БЕЗРЕЗУЛТА̀ТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отсъствие на резултат, успех от нещо; безуспешност, безполезност, безплодие, безплодност.

Списък на думите по буква