БЕЗРЕФЛЀКТОРЕН

БЕЗРЕФЛЀКТОРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Спец. Който няма рефлектор. Безрефлекторна камера.

Списък на думите по буква