БЕЗРО̀Г

БЕЗРО̀Г, -а, -о, мн. -и, прил. Обикн. за рогат добитък — който е без рога; шут. Тежко на безрогата коза, кога с вълка се бори. Погов. Безрога крава. Безрог вол.

Списък на думите по буква