БЕЗРЪКА̀ВЧЕ

БЕЗРЪКА̀ВЧЕ, мн. -та, ср. Диал. Безръкавка.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква