БЕЗСВЀННОСТ

БЕЗСВЀННОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безсвенен. Надзираваше ги [жените] един възрастен евреин, който им посочваше и работното място. Но те и тук пренасяха своя въздух

на празнота и безсвенност. Б. Болгар, Б, 112.

Списък на думите по буква