БЕЗСВЯ̀СТ

БЕЗСВЯ̀СТ, обикн. нечленувано, мн. няма, ж. Рядко. Безразсъдност. Види се, за сръбския читаещ свят всичко, що е написано в стихове, е поезия, .. ; инак не може да се разбере онази негова безсвяст да прославява Змая, не само като поет, но комахай и като пръв сръбски поет. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 121.

Списък на думите по буква