БЕЗСВЯ̀СТНО

БЕЗСВЯ̀СТНО. Остар. Нареч. от безсвестен. Греши по-тежко кой на себе бясно / .. насиле стори, или пък бесвястно / стопи, разсипе имот и блага. К. Величков, Ад (превод), 104.

Списък на думите по буква