БЕЗСЀМЕНЕН

БЕЗСЀМЕНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. 1. За плод — който няма семена, семки. Безсеменен плод. Безсеменна диня. Безсеменно грозде.

2.Който се отнася до плод без семена, без семки. В естествени условия неблагоприятното време в периода на цъфтежа често нанася сериозни вреди на цветовете .. Много опити, предприети с цел да се стимулира безсеменното развитие на плодовете, в такива случаи завършват неуспешно. Д. Георгиев и др., ХР, 27.

Списък на думите по буква