БЕЗСИСТЀМЕН

БЕЗСИСТЀМЕН, -мна, -мно, мн. -мни, прил. Който се извършва, става без определена система, ред; несистемен, хаотичен. Безсистемни проверки. Безсистемно възпитание. Безсистемно строителство. Безсистемна експлоатация на горите. Безсистемно четене. // Който няма определен ред, организация, система; несистемен, хаотичен. Безсистемен текст. Безсистемна библиотека. Безсистемно съчинение.

Списък на думите по буква