БЕЗСИСТЀМНО

БЕЗСИСТЀМНО нареч. Без определена система, без определен ред; несистемно, безредно, безразборно, хаотично. Фоторепортерът слушаше отдавна забравените подробности от историята, която бе учил разхвърляно и безсистемно, и му се струваше, че за първи път ги чува, Н. Стефанова, ОС, 151. И библиотеката, на която, изглежда, много се радват, е твърде оскъдна с книги, изпращани безсистемно, навярно изостанали, ненужни, неподходящи. Г. Белев, КР, 60. Четеше безсистемно ту стихове, ту пиеси или научно-популярна литература.

Списък на думите по буква