БЕЗСИСТЀМНОСТ

БЕЗСИСТЀМНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отсъствие на определена система, ред. Безсистемност в образованието. Безсистемност в производството.

Списък на думите по буква