БЕЗСКЀЛЕТЕН

БЕЗСКЀЛЕТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Спец. За постройка, сграда — който няма скелет, опорна конструкция, крепяща другите части. При съчетаването на отделни конструктивни елементи в обща конструкция на една сграда са възможни различни решения: 1. Безскелетни зидани сгради, при които стените са изпълнени само от зидария и са носещи. Ив. Бончев, ЗК, 55. Безскелетна едропанелна постройка.

Списък на думите по буква