БЕЗСКРУ̀ПУЛНОСТ

БЕЗСКРУ̀ПУЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество или проява на безскрупулен. Алчен търговец, който съзнава всичката безскрупулност на сделките си, всяко утро се отбива в черквата "Св. Никола". А. Гу‑

ляшки, Л, 57. Той се възмущаваше ош безскрупулността на мнозина политици и общественици, които, .. , използуваха партиите само за своите лични цели. СбЦГМГ, 138.

Списък на думите по буква