БЕЗСЛЀДЕН

БЕЗСЛЀДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. 1. Рядко. Който не оставя следа, след който няма следа, диря. Ранните лястовички се стреляха из въздуха, гонеха се с прочудливи и безследни зигзаги и се къпеха в невидимите вълни. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 186. Слънцето чертаеше безследната си диря. О. Василев, ЖБ, 286.

2.При който не остават, няма никакви следи, сведения, вести. — Ами какво да правя? — Времето само ще ти подскаже .. — Той се огледа и сниши гласа си:Зачестиха безследните изчезвания... В Дебелец измъкнали трима и по-рано петима... К. Калчев, ПИЖ, 22.

Списък на думите по буква