БЕЗСЛОВЀСЕН

БЕЗСЛОВЀСЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. Книж. 1. Който няма способност да говори. Той купи и за второто петаче половин самун и го раздели с безсловесния си другар [кучето]. Д. Талев, ЖС, 20. Неволно са поколебават понятията му за человеческото превъзходство над безсловесните зверове. З. Стоянов, ЗБВ III, 342. / / Който не може, не умее да говори. Подържах го [бебето] пред лицето си и запитах, кой знае защо, това безсловесно същество: — Как се казваш? То мълчеше. К. Калчев, ДНГ, 175.

2. Прен. Остар. Безропотен. Наведените глави на някогашните си другари, покорно понесли на плещите си тежкото съществуване на безсловесни плебеи, .. — му подсказа, че не е сгрешил, като се е върнал между тях. К. Велков, СБ, 47.

3. Като същ. безсловесните мн. Остар. Животните. Пророкът казва: .. ползувайте се от тях [животните] , .. докато ви служат на драго сърце, и ги освобождавайте, когато са уморени; и давайте на безсловесните достатъчно вода и храна. Ст. Дичев, ЗС I, 270. А тя [лисицата] ѝ рекла: — О, маймуно, ти като имаш таквози безумие, как ще бъдеш цар на безсловесните? П. Р. Славейков, ЕБ (превод), 16.

Списък на думите по буква