БЕЗСЛОВЀСИЕ

БЕЗСЛОВЀСИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Безсловесност. Той [поетът] я [свободата] търси сред сенките на обезличени‑

те хора, събужда гласа ѝ в тяхното принудено безсловесие, пресъздава я от собствените си мечти. Бл. Димитрова, ОтО, 9.

Списък на думите по буква