БЕЗСЛОВЀСНО

БЕЗСЛОВЀСНО нареч. Книж. Безмълвно, мълчаливо. Старецът все тъй безшумно и безсловесно се движеше из килията, все тъй тихичко попъшкваше нощем. П. Вежинов, ЗНН, 57.

Списък на думите по буква