БЕЗСЛОВЀСНОСТ

БЕЗСЛОВЀСНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безсловесен; безсловесие.

Списък на думите по буква