БЕЗСМЀННО

БЕЗСМЀННО. Рядко. Нареч. от безсменен. Ние вървим мълчаливи, замаяни, забравили себе си, в тия пъклени предели. Ние сме само за час-два тука. А тука — това е винаги, безсменно и безкрай, всеки ден, всяка нощ. К. Константинов, П3, 125.

Списък на думите по буква