БЕЗСНЀЖЕН

БЕЗСНЀЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. Книж. 1. През който не вали сняг. Безснежна зима. Безснежен сезон.

2. По който няма сняг. Безснежни върхове.

Списък на думите по буква