БЕЗСО̀ЛНАТА

БЕЗСО̀ЛНАТА нареч. Разг. Без сол. Продаваме по някое яйце, колкото за сол, а когато кокошките се стиснат, караме я безсолната. Г. Караславов, Избр. съч. II, 185.

Списък на думите по буква