БЕЗСПО̀РНОСТ

БЕЗСПО̀РНОСТ1, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на безспорен1; несъмненост, очевидност. Настоятелно му се искаше да вземе и той думата и .. да изложи и да подчертае безспорността на своето схващане. Т. Влайков, Съч. III, 39.

БЕЗСПО̀РНОСТ

БЕЗСПО̀РНОСТ2, -тта̀, мн. няма, ж. Диал. Неспорност, неспорене.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква