БЕЗСРА̀МНИЦА

БЕЗСРА̀МНИЦА ж. Жена, която няма чувство за срам и нарушава правилата за прилично и морално държане. И тя с едно силно дръпване разкъса си дрехата отпред и в полумрака се бялнаха валчести млади гърди. — Закрий се, безсрамнице! Ив. Вазов, Съч. ХIII, 107. — Дръжте сега Иваница, та да ни помни, докато е жива. Бой на безсрамницата! .. Заголете я и с пералката я наложете по голо, та да разбере, кога е мърсувала с турци!. .. К. Петканов, ЗлЗ, 247-248.

Списък на думите по буква