БЕЗСРА̀МСТВО

БЕЗСРА̀МСТВО, мн. -а, ср. Остар. Книж. Безсрамие. Що си дошла ти, о щерко на щитоносеца Зевса, / не ли да видиш безсрамството на Агамемнон Атреев? А. Раз‑

цветников, Избр. пр III (превод), 13. Но человеците са толко отяготени от безсрамството ти [на мухата], чтото направиха наръчно сечиво, мухоловките, за да тя пъдят от къщите си. П. Р. Славейков, ЕБ (превод), 67–68.

Списък на думите по буква