БЕЗСРЀБЪРНИЦА

БЕЗСРЀБЪРНИЦА ж. Рядко. 1. Жена, която не е алчна за пари, за парична отплата.

2. Ритор. Ирон. Жена, която няма пари.

— Друга (остар.) форрма: безсрѐбреница.

Списък на думите по буква