БЕЗСРО̀ЧНО

БЕЗСРО̀ЧНО нареч. Без определен срок. Безсрочно използвана земя.

Списък на думите по буква