БЕЗСТОПА̀НСТВЕНО

БЕЗСТОПА̀НСТВЕНО нареч. Без да се стопанисва добре. Блокът е използван безстопанствено и има нужда от значителен ремонт.

Списък на думите по буква