БЕЗСТОПА̀НСТВЕНОСТ

БЕЗСТОПА̀НСТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Юрид. Престъпление на длъжностно лице, което нарушава икономически или юридически законови изисквания, в резултат на което причинява значителни вреди, обикн. за да извлече изгода за себе си. — Ето ви, другари, кръгло петте хиляди лева .. от привидните ми кражби.. Те не са мои, а на обществото,.. За тази пресъпна безстопанственост никаква милост направо на прокурора ще ви дам! Г. Краев, СКТ, 27.

Списък на думите по буква