БЕЗСТРА̀СТНО

БЕЗСТРА̀СТНО нареч. Книж. Без проява на някакво чувство, отношение или интерес; безразлично, равнодушно, безучастно, индиферентно. Мария прие забележката безстрастно, с мъдрото примирение на човек, който разбираше неизбежния ход на събитията. Д. Димов, Т, 40. А в това време господинът наведе глава и полека произнесе — сега вече съвсем спокойно и безстрастно: — И аз обичам този писател. Г. Райчев, Избр. съч. II, 8. — Балерина от операта! Гледай какви крачка има! Ванко безстрастно гледаше снимката. М. Грубешлиева, ПИУ, 76.

Списък на думите по буква