БЕЗСТРА̀СТНОСТ

БЕЗСТРА̀СТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безстрастен; безстрастие, равнодушие. Тука свършва света, твоя свят от безумни надежди / .. / Тука бурите спят. Само мир и безстрастност край тебе. А. Разцветников, Ст, 193.

Списък на думите по буква