БЕЗСТРА̀ШИЕ

БЕЗСТРА̀ШИЕ, мн. няма, ср. Отсъствие на страх; смелост, храброст. Противоп. страхливост, малодушие. Силата и безстрашието му, проявени тъй неочаквано срещу разбеснелите коне, бяха пленили въображението на тия малки герои. Й. Йовков, Ж, 1945, 229. — Ти с твоето мъжество и безстрашие спаси и мене. Елин Пелин, ЯБ, 148. Но авлигите не се плашеха. Те я нападнаха с такава енергия и безстрашие, че кукувицата се видя принудена да бяга, сподирена от крясъците им. Ем. Станев, ЯГ, 90.

Списък на думите по буква