БЕЗСТРА̀ШНО

БЕЗСТРА̀ШНО нареч. Без страх; смело, храбро. Противоп. страхливо, малодушно. Но каква горда красота, какво възвишено достойнство има всеки човек, който спокойно и безстрашно отива срещу самата смърт! Й. Йовков, Разк. II, 138. През време на процеса той се държа твърдо и безстрашно. Г. Караславов, Т, 103. Той не беше виждал горски зверове, затуй безстрашно се приближи до тях. А. Каралийчев, ТР, 22.

Списък на думите по буква