БЕЗСТРУКТУ̀РЕН

БЕЗСТРУКТУ̀РЕН, -рна, -рно, мн. ‑рни, прил. Агрон. За почва — който образува плътна, слята маса, в който няма структурни агрегати (твърди зърна, неразмиващи се във вода). Тревните смески превръщат безструктурната почва, която представлява от себе си разпрашена маса, в структурна зърнеста маса, ОФ, 1950, бр. 1826, 2.

Списък на думите по буква