БЕЗСЪ̀ВЕСТНИЦА

БЕЗСЪ̀ВЕСТНИЦА ж. Рядко. Безсъвестна жена.

Списък на думите по буква