БЕЗСЪ̀ВЕСТНО

БЕЗСЪ̀ВЕСТНО нареч. 1. Без проява на съвест, на нравствена отговорност. — Това заптие лъже безсъвестно!извика той. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 39. В едно отношение постъпиха само тие безсъвестно, че отпосле захванаха да донасят калпав барут. З. Стоянов, ЗБВ I, 390.

2.Без проява на съзнание и отговорност; недобросъвестно. Работи безсъвестно.

Списък на думите по буква