БЕЗСЪ̀ВЕСТНОСТ

БЕЗСЪ̀ВЕСТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество или проява на безсъвестен. Грях и голяма безсъвестност ще бъде, .. , ако ние откажем високите, важните услуги на нашите едновременни, преди войната, учители. Ил. Блъсков, КУ, 14-15.

Списък на думите по буква