БЕЗСЪДЪРЖА̀ТЕЛЕН

БЕЗСЪДЪРЖА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. ‑лни, прил. Който е лишен ст сериозно съдържание, от дълбочина, оригиналност; повърхностен, празен, безсмислен, блудкав. Младият писател не може да търпи вече безсъдържателния хумор. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 93. Разговорът ни ставаше натегнат, блюдкав и безсъдържателен. З. Стоянов, ЗБВ I, 319. Безсъдържателни фрази. Безсъдържателна реч.

Списък на думите по буква