БЕЗСЪДЪРЖА̀ТЕЛНО

БЕЗСЪДЪРЖА̀ТЕЛНО. Нареч. от безсъдържателен; повърхностно, празно, безсмислено. Думите му звучаха безсъдържателно.

Списък на думите по буква