БЕЗСЪДЪРЖА̀ТЕЛНОСТ

БЕЗСЪДЪРЖА̀ТЕЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отсъствие, липса на сериозно съдържание, на дълбочина. Изказването му се отличава със своята безсъдържателност.

Списък на думите по буква