БЕЗСЪМНЀНОСТ

БЕЗСЪМНЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безсъмнен; безспорност, очевидност.

Списък на думите по буква