БЕЗСЪ̀НИЦА

БЕЗСЪ̀НИЦА ж. Безсъние. Тоя, последният, бе неврастеникстрадаше от безсъница и цяла нощ, кукнал пред огъня, .. , пушеше, кашляше. Д. Калфов, ПЮН, 17. Безсъници все по-често отегчаваха нощите ѝ, а когато призори изпадаше в тревожна дремка, стрескаше се в кошмарни бленувания. Ст. Загорчинов, ЛСС, 103. Как съм прекарал тая нощ, не искам и да си спомням. Кошмарна безсъница, .. , мъчителни размисли. В. Андреев, ПР, 24.

Списък на думите по буква