БЕЗСЪРДЀЧНО

БЕЗСЪРДЀЧНО. Нареч. от безсърдечен (в 1 знач.); бездушно, безчувствено, коравосърдечно. — Не каляйте така безсърдечно, господине, тия нещастни жертви. Ив. Вазов, Съч. VI, 86.

Списък на думите по буква