БЕЗСЪЮ̀ЗИЕ

БЕЗСЪЮ̀ЗИЕ, мн. няма, ср. Грам. Свързване в синтактично цяло на думи или изречения без помощта на съюз.

Списък на думите по буква