БЕЗСЮЖЀТЕН

БЕЗСЮЖЀТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Литер. За литературно произведение — който е без сюжет или само с отделни сюжетни елементи. Преизвестно е, децата не обичат описателните, безсюжетните, статичните книги. Ран Босилек, ЛФ, 1958, бр. 16, 2.

Списък на думите по буква