БЕЗТА̀КТЕН

БЕЗТА̀КТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Рядко. Нетактичен. Сетих се, че на вратата ми са звънили по всяко времемного сме безтактни и си звъним по всяко време! Ст. Сивриев, ЗСБ, 189. Бедният Груев се видя в чудо и биде принуден с писмо до Славейкова да осъди безтактния си хвалител и да каже, че той е съвсем чужд на дописката. Ив. Вазов, БП, 23.

Списък на думите по буква