БЕЗТА̀КТНО

БЕЗТА̀КТНО нареч. Рядко. Нетактично. Постъпва безтактно.

Списък на думите по буква