БЕЗТАЛА̀НТЕН

БЕЗТАЛА̀НТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Рядко. Който няма талант; бездарен. Посредствен художник е най-окаяното нещо: то е три пъти по-долу от безталантния занаятчия. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 29.

Списък на думите по буква