БЕЗТЛЀНЕН

БЕЗТЛЀНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Рядко. Нетленен.

Списък на думите по буква