БЀЗТРАГА

БЀЗТРАГА ж. Диал. Неизвестност, неизвестно място. Некуде далече, извън земюту, у безтрага, расла една голема ябука. Нар. прик., СбНУ ХLIХ, 360.

В (у) безтрага, отивам, намирам се и др. Диал. Много далече, в неизвестно далечно място (отивам, намирам се и др.) (Н. Геров, РБЯ). Иди <в> безтрага; безтрага да хванеш. Диал. Грубо. Махай се, върви, където щеш (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква