БЕЗУМЀСТНО

БЕЗУМЀСТНО нареч. Остар. Книж. Неуместно. Тези, които безуместно ся тъжат и дигат съдба противу други, те да биват наказвани. П. Р. Славейков, ПИ, 21.

Списък на думите по буква